top of page

Algemene voorwaarden kerstactie Bullseye Uitzendbureau
 

Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene voorwaarden kerstactie Bullseye Uitzendbureau’) zijn van toepassing op de winactie op de Facebookpagina van Bullseye Uitzendbureau. Door deelname aan de betreffende winactie (kerstactie) gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden kerstactie Bullseye Uitzendbureau.

1. De winnaar(s) zullen via Facebook worden gecontacteerd door Bullseye Uitzendbureau om gegevens te delen en zo de verdere afhandeling van de prijs voort te zetten.

2. De winactie loopt vanaf 11-12-2023 tot en met 22-12-2023 (19:00). De winnaar(s) zullen bekend worden gemaakt op 22-12-2023.

3. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Eén antwoord per persoon is geldig, indien meerdere antwoorden gegeven zijn, zullen ALLE antwoorden als ongeldig worden verklaard.

5. De prijs kan niet worden ingeruild voor contant geld of andere opties.

6. Bullseye Uitzendbureau kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de prijs niet afgehaald wordt of in ontvangst wordt genomen door een onbevoegd persoon.

7. De eerste twee winnaars met het goede antwoord winnen, mochten er meerdere antwoorden juist zijn dan winnen de eerste twee reacties.

8. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening van de winnaar. Bullseye Uitzendbureau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

9. Bullseye Uitzendbureau kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die voortvloeien uit deelname. Tevens is Bullseye Uitzendbureau op geen wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen die voortvloeien uit de deelname aan de winactie.

10. Bullseye Uitzendbureau is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening zijn dat de deelnemers niet conform de algemene voorwaarden handelen of op frauduleuze wijze/oneerlijke wijze de winactie beïnvloeden.

11. Om deel te mogen nemen, moeten deelnemers een minimumleeftijd van 16 jaar hebben. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname of moeten toestemming verklaren van (een) ouder(s) voor deelname aan de winactie. 

12. Deelname is gratis.

13. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.

14. Deze winactie is op geen enkele manier gesponsord/beheerd door Facebook. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij Bullseye Uitzendbureau.

15. Mensen die in verband zijn met de winactie zijn  uitgesloten van deelname.

bottom of page